Försening i distributionen fredag 20 oktober

Idag har vi en försening på mellan 1-2 timmar generellt på grund utav transportförsening.
Detta på grund utav att E4:an varit avstängd.