Distributionsförseningar i Kramfors och Härnösand fredag 28 juni

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Kramfors fram till klockan 9:30

Härnösand fram till klockan 11:00