Distributionsförseningar i Ångermanland lördag 17 augusti

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Sollefteå och Kramfors fram till klockan 8:00

Härnösand fram till klockan 8:30