Distributionsförsening

Idag är tidningsutdelningen försenad i Härnösand fram till klockan 8:30.