Distributionsförsening i Ångermanland fredag 9 augusti

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande område;

Sollefteå till 08:30