Utebliven distribution i Norra länsdelen pga.extrem halka